Besant Group of Institutions, Mangalore

Faculty

Nayak Rupasingh G.
Krapakshy
Sanjeeva Nayak N.
Ajitha K.
Gayathri Shetty T.
Sowbhagya H. N.
Rajashekhara
Preetha K. P.
Shrilatha A.
Poornima Nayak
Harini
Beena K.
Beulah Margaret Paul
Roopaksha M.
Riyaz S.
Susheela
Usha Maben
Thanuja
Soundarya R.
Sowmya K.S.
Poornima K.L.
Raji Mol
Asha Maria Fernandes
Reshma K. S.