Besant Group of Institutions, Mangaluru

Faculty

Nayak Rupasingh G.
Krapakshy
Sanjeeva Nayak N.
Ajitha K.
Gayathri Shetty T.
Sowbhagya H. N.
Rajashekhara
Preetha K. P.
Shrilatha A.
Poornima Nayak
Harini
Beena K.
Beulah Margaret Paul
Roopaksha M.
Riyaz S.
Susheela
Thanuja
Akshatha Rao S.
Priya Prabhu
Raji Mol
Asha Maria Fernandes